skip to Main Content
Op de Terp Almenum zeelieden
Op de Terp Almenum zeelieden
Op de Terp Almenum: Jacob Lous en Fockelien 6402
Op de Terp Almenum: visvrouw
Op de Terp Almenum: de waarzegster
Op de Terp Almenum: rentmeester Fonteyn

Op de Terp Almenum, theaterfotografie (2018)

Op de Terp Almenum: rentmeester Fonteyn
Op de Terp Almenum: de waarzegster
Op de Terp Almenum: visvrouw
Op de Terp Almenum: Jacob Lous en Fockelien 6402
Op de Terp Almenum zeelieden

In de periode juli-oktober 2018 maakte ik tijdens repetities en uitvoeringen foto’s van een indrukwekkend theaterproject Op de Terp Almenum.

Artistieke leiding: Titia Bouwmeester; met o.a. Jack Vecht, acteur; Frank Belt, verteller/acteur; Nienke Rullmann, productieleiding; Ben Lammerts van Bueren, muzikale leiding; Eeuwe Zijlstra, organist. Bouke Oldenhof, teksten; Sofie Doeland; videodecor.  Met veel dank aan alle andere betrokkenen voor wat ik heb mogen zien!

Back To Top