skip to Main Content
Verzameling Plastic

hoe groen kan ik zijn?

Duurzaam drukwerk en webhosting leveren vraagt de nodige aandacht en een kritische blik. Zowel online als offline zijn er veel milieufactoren die een rol spelen, en vaak weten we te weinig om een oordeel te vellen over de milieu-effecten van een investering.

Drukwerk: de industrie verbruikt papier en water, er worden inkten en schoonmaakmiddelen verbruikt, zwaar materiaal wordt over grote afstanden vervoerd….
Websites: het internet verbruikt ongekend veel energie, de bronnen voor basismaterialen van hardware zijn eindig. Hoe kan ik dan als grafisch vormgever mijn steentje bijdragen aan een eerlijkere en groenere wereld?

kleine stapjes

Wat te doen? Een grootse en meeslepende aanpak zoals Boyan Slat (die ik zeer bewonder) gaat mij niet lukken. Met kleinere aanpassingen in bedrijfsvoering (en privé) draag ik mijn steentje bij .

Om te beginnen zijn bepaalde processen te vermijden. Bijvoorbeeld: niet bestellen bij leveranciers die hun drukwerk in Oost-Europa of China laten produceren. Daarmee bespaar je al heel wat transport-footprints.
Als je goed kijkt naar de écht benodigde oplage kun je ook veel bereiken. En ik laat bij voorkeur drukken bij drukkers die in hun hele proces circulair denken en werken. En host websites bij groene hostingbedrijven.

papier

Eerst het papier zelf. Dat heb je echt in heel veel soorten, al dan niet recycled. Tegenwoordig is er ook papier dat gemaakt wordt van landbouwafval, bijvoorbeeld maisvezels. Dat is mooi papier, met een prettig warme uitstraling.
Bij de productie van papier wordt veel water gebruikt. De industrie kan oud papier opnieuw tot pulp verwerken en daar weer papier van maken. Dat proces kan ongeveer 6 keer met dezelfde papiervezels gebeuren, daarna zijn de vezels zo vaak versnipperd dat ze niet meer genoeg samenhang geven aan het papier, het zal dan uit elkaar vallen. Of het gebruiken van recycled papier een kleinere footprint geeft dan papier gemaakt van directe grondstoffen — daarover lopen de meningen uiteen.
Sinds het begin van deze eeuw zijn papierfabrikanten ertoe overgegaan voor elke boom die ze kappen een nieuwe (of twee) te planten. De papierindustrie was de eerste industrie die inzag dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun toekomstige grondstoffenvoorraden.

webservers

Recente onderzoeken over de mondiale energieconsumptie schatten dat in 2018 3,5% van de klimaatverandering toe te wijzen was aan vliegverkeer.  Rond 2050 zal dat aandeel gegroeid zijn tot 5%.
De informatie-technologie groeit razendsnel — rond 2020 zal het aandeel in de klimaatcrisis door internetgebruik gelijk zijn aan het aandeel van de vliegtuigsector: 3,5%. De 5% grens zal door de internetsector . vermoedelijk lang vóór 2050 worden overschreden. Tegen die tijd slurpt internet meer energie en stoot meer CO2 uit dan de vliegtuigindustrie… schokkende cijfers.

Gelukkig kun je kiezen voor een webhosting bedrijf die zich bewust is van zijn verantwoordelijkheden. Ik probeer zo veel mogelijk de websites die ik maak onder te brengen bij zulke bedrijven. Door wind- en zonne-energie te gebruiken en de apparatuur te optimaliseren. GreenGeeks of Greenhost, zijn zulke bedrijven. Ze hebben ook servers in Nederland staan. Achter de links kun je hun verhaal over hosting en het belang van de energietransitie lezen.

schrikken

Ik eet geen vlees, heb geen auto, leef in een klein huis en ik vlieg niet. Al mijn afval wordt gescheiden ingeleverd, ik heb relatief weinig restafval. Toch, als iedereen op aarde zo zou leven als ik, dan hadden we… 2,9 wereldbollen nodig om iedereen te voeden, huisvesten en van kleding te voorzien! Oeps. Je kunt je eigen footprint makkelijk online uitrekenen: http://impact.babetteporcelijn.com/nl/#/

duurzaam

boom in ArnhemBomen zijn zulke waardevolle planeetbewoners. Ze zijn prachtig om te zien!  Ze leveren zuurstof. Ze slaan ook CO2 op. Er wonen dieren, planten, schimmels en soms mensen in. Als het warm is geven ze schaduw, als het regent, hagelt of gemeen waait kun je er onder schuilen. Ze zijn deel van een ecosysteem. De ecosystemen beïnvloeden elkaar. Zonder boom geen leefbare aarde. Zo simpel is dat.

Drukwerkopdrachten leg ik liefst bij drukkers die (veel) extra moeite doen om duurzaam te werken. Deze website word gehost bij een duurzaam webhosting bedrijf en wanneer ik bemiddel in webhosting dan bied ik de diensten van een groene webhost.

Back To Top